Tips & Tricks

Op deze pagina vind je handige trucs om de beste resultaten te krijgen voor je prints of te combineren met andere modellen.

On this page you will find useful tricks to get the best results for your prints or to combine with other models.

If you want to adjust an existing print to a certain scale, it is useful if you know how large an adult man is in that scale. I assume an average length of 1.80 meters. You should of course bear in mind that people from other periods (19th century and earlier) and from certain areas (for example Asia) may be somewhat smaller. Of course women and children are usually also smaller than adult men.

If you want to combine with other figures from existing model building brands, the scale may differ slightly. You must therefore test this experimentally.

Scale versus millimeters:

1/72 = 25 mm

1/35 = 51 mm

1/10 = 18 cm

1/32 = 56 mm

1/16 = 120 mm

1/18 = 10.16 cm

1/12 = 15.24 cm

Below some more useful links:

The online scale converter is useful for converting models from one scale to another. This is especially useful if you do not know exactly what the real sizes of a model are but the scale.

http://www.scalemodelersworld.com/online-scale-converter-tool.html

The link below points to a tool for people from countries that do not use the metric system but still measure in inches and feet.

https://www.rapidtables.com/convert/length/mm-to-inch.html

Other useful information about body dimensions and proportions:

https://en.wikipedia.org/wiki/Body_proportions

Dimensions of children (average in the Netherlands)

Boys

0 years 53 cm, 1 year 75 cm, 2 years 89 cm, 3 years 98 cm, 4 years 106 cm, 5 years 113 cm, 6 years 120 cm, 7 years 127 cm, 8 years 133 cm, 9 years 138 cm, 10 year 143 cm, 11 year 148 cm, 12 year 154 cm, 13 year 161 cm, 14 year, 168 cm, 15 year 174 cm, 16 year 179 cm, 17 year 181 cm, 18 year 183 cm.

Girls

0 years 51 cm, 1 year 75 cm, 2 years 87 cm, 3 years 97 cm, 4 years 104 cm, 5 years 110 cm, 6 years 118 cm, 7 years 125 cm, 8 years 131 cm, 9 years 137 cm, 10 years 143 cm, 11 years 149 cm, 12 years 155 cm, 13 years 161 cm, 14 years 164 cm, 15 years 167 cm, 16 years 168 cm, 17 years 169 cm, 18 years 170 cm.

To then get the right size for your print, divide the length by the scale that you want to use. So as an example: boy, 10 years, length from overview is 143 cm, the scale is 1/35, so 143 divided by 35 is 4 centimeters.

Als je een bestaande print wilt aanpassen naar een bepaalde schaal is het handig als je weet hoe groot een volwassen man is in die schaal. Ik ga even uit van een gemiddelde lengte van 1.80 meter. Je dient er natuurlijk rekening mee te houden dat mensen uit andere perioden (19e eeuw en vroeger) en uit bepaalde gebieden (bijvoorbeeld Aziƫ) wat kleiner kunnen zijn. Natuurlijk zijn vrouwen en kinderen meestal ook kleiner dan volwassen mannen.

Als je wilt combineren met andere figuren van bestaande modelbouwmerken kan het zijn dat de schaal iets afwijkt. Je dient dit dus proefondervindelijk uit te testen.

Schaal versus millimeters:

1/72 = 25 mm

1/35 = 51 mm

1/10 = 18 cm

1/32 = 56 mm

1/16 = 120mm

1/18 = 10,16 cm

1/12 = 15,24 cm

Hieronder nog een aantal handige links:

De online scale converter is handig om modellen van de ene schaal om te zetten in een andere schaal. Dit is vooral handig als je niet precies weet wat de echte maten zijn van een model maar wel de schaal.

http://www.scalemodelersworld.com/online-scale-converter-tool.html

De link hieronder wijst naar een tool voor mensen uit landen die niet het metrische stelsel gebruiken maar nog meten in inches en feet.

https://www.rapidtables.com/convert/length/mm-to-inch.html

Andere handige informatie over lichaamsafmetingen en proporties:

https://en.wikipedia.org/wiki/Body_proportions

Afmetingen kinderen (gemiddeld in Nederland)

Jongens

0 jaar 53 cm, 1 jaar 75 cm, 2 jaar 89 cm, 3 jaar 98 cm, 4 jaar 106cm, 5 jaar 113 cm, 6 jaar 120 cm, 7 jaar 127 cm, 8 jaar 133 cm, 9 jaar 138 cm, 10 jaar 143 cm, 11 jaar 148 cm, 12 jaar 154 cm, 13 jaar 161 cm, 14 jaar, 168 cm, 15 jaar 174 cm, 16 jaar 179 cm, 17 jaar 181 cm, 18 jaar 183 cm.

Meisjes

0 jaar 51 cm, 1 jaar 75 cm, 2 jaar 87 cm, 3 jaar 97 cm, 4 jaar 104 cm, 5 jaar 110 cm, 6 jaar 118 cm, 7 jaar 125 cm, 8 jaar 131 cm, 9 jaar 137 cm, 10 jaar 143 cm, 11 jaar 149 cm, 12 jaar 155 cm, 13 jaar 161 cm, 14 jaar 164 cm, 15 jaar 167 cm, 16 jaar 168 cm, 17 jaar 169 cm, 18 jaar 170 cm.

Om vervolgens de juiste maat van je print te krijgen is het delen van de lengte door de schaal die je wilt gebruiken. Dus als voorbeeld: jongen, 10 jaar, lengte uit overzicht is 143 cm, de schaal is 1/35, dus 143 gedeeld door 35 is 4 centimeter.