Bewustwording en verantwoordelijkheid

Photo by Stefano Pollio on Unsplash

Een moment van onoplettendheid kan verstrekkende gevolgen hebben.

Zoals je kunt zien uit het artikel hieronder, kan een moment van onoplettendheid grote gevolgen hebben voor het bedrijf. In dit geval ging het om CEO-fraude. Een oplichtersbende deed zich voor als de bestuurder van het bedrijf en vroeg de algemeen en financieel directeur om snel geld over te maken in verband met een geheime overname. Ondanks dat de directeuren de gang van zaken vreemd vonden, luisterden ze toch naar de oplichter waarvan ze dachten dat hij hun baas was. En maakten meer dan 19 miljoen euro over op de rekening van de oplichters. Het geld was weg en de beide directeuren zijn uiteindelijk ontslagen.

Als deze directeuren meer kennis hadden gehad van cybercrime en informatiebeveiliging hadden ze nog een baan gehad en was Pathe’ geen 19 miljoen euro kwijt geweest. Dit is dus een les voor velen.

Wat is jouw rol en verantwoordelijkheid?

Meld onregelmatigheden of vermoedens

Als je weet of vermoed dat er iets niet in de haak is of als je een domme vergissing hebt gemaakt op internet, blijf er dan niet mee rondlopen. Meld het binnen je bedrijf of informeer bij experts. Schakel, indien nodig de autoriteiten in. Niemand is er trots op als er dingen misgaan, maar het is nog veel erger als je een vermoeden hebt of weet dat er iets niet klopt en je er niets aan doet.

Er bestaan geen domme vragen

Er bestaan geen domme vragen op het gebied van internetgebruik of cybercrime. Het is complexe materie en er zijn bijna dagelijks nieuwe ontwikkelingen en bedreigingen die zelfs voor experts nauwelijks te volgen zijn. Heb je dus vragen of wil je meer weten over bepaalde zaken, vraag het na bij mensen binnen je bedrijf. Ga geen vragen plaatsen op internetfora met allerlei details want dan weten internetcriminelen gelijk wat de kwetsbaarheden zijn binnen de organisatie waar je werkt.

Iedereen kan slachtoffer worden (zelfs security experts)

Zelfs security experts worden wel eens slachtoffer van cybercrime zoals oplichting en hacking of zijn niet op de hoogte van bepaalde trucs. Het veld van internetcriminaliteit is zo breed en de sommige oplichtingspraktijken of aanvallen zijn zo geavanceerd dat iedereen daar slachtoffer van kan worden.

Cybercriminelen worden steeds slimmer en gerafineerder

In het verleden ging het vaak om criminelen die in hun eentje of in kleine groepjes bedrijven hackten of mensen oplichten op het internet. Tegenwoordig zitten hier grote misdaadsyndicaten achter en zelfs door de staat gesponsorde hackers vanuit landen met een dubieus regime.

Previous

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *