A.8 Beheer van middelen

A.8Beheer van middelenVerwijzingen
A.8.1Verantwoordelijkheid voor de middelen 
A.8.1.1Inventarisatie van middelenIs er een inventaris van alle middelen die verband houden met informatie en informatieverwerking?Is de inventaris nauwkeurig en up-to-date gehouden?  
A.8.1.2Eigenaarschap van middelenHebben alle informatiemiddelen een duidelijk omschreven eigenaar die zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden? 
A.8.1.3Aanvaardbaar gebruik van activaIs er een aanvaardbaar gebruiksbeleid voor elke klasse / type informatiemiddel?Worden gebruikers voorafgaand aan gebruik op de hoogte gesteld van dit beleid?  
A.8.1.4Innemen van middelenIs er een proces om ervoor te zorgen dat al het personeel en derden de middelen van de organisatie teruggeven bij beĆ«indiging van hun dienstverband, contract of overeenkomst? 
A.8.2Informatie classificatie 
A.8.2.1Classificatie van informatieIs er een beleid voor informatieclassificatie?Is er een proces waardoor alle informatie op de juiste manier kan worden geclassificeerd? 
A.8.2.2Labelen van informatieZijn er procedures die bepalen hoe gerubriceerde informatie moet worden gelabeld en verwerkt? 
A.8.2.3Behandeling van middelenIs er een procedure hoe er omgegaan moet worden met de verschillende informatieclassificaties?Worden gebruikers van informatiemiddelen op de hoogte gebracht van deze procedure?  
A.8.3Omgaan met opslagmedia 
A.8.3.1Beheer van verwijderbare mediaIs er een beleid voor de omgang met verwijderbare media?Is er een proces dat beschrijft hoe verwijderbare media moet worden beheerd?Worden het beleid en de processen met betrekking tot verwijderbare media gecommuniceerd aan het personeel? 
A.8.3.2Verwijdering van media
Is er een formele procedure die bepaalt hoe verwijderbare media moet worden afgevoerd/vernietigd?
 
A.8.3.3Vervoer van fysieke mediaIs er een gedocumenteerd beleid en proces waarin wordt beschreven hoe fysieke media moeten worden vervoerd?Zijn media tijdens het transport beschermd tegen onbevoegde toegang, misbruik of aanpassing?