A.8 Beheer van middelen

A.8Beheer van middelenVerwijzingen
A.8.1Verantwoordelijkheid voor de middelen 
A.8.1.1Inventarisatie van middelen
Is er een inventaris van alle middelen die verband houden met informatie en informatieverwerking?Is de inventaris nauwkeurig en up-to-date gehouden? 
 
A.8.1.2Eigenaarschap van middelen
Hebben alle informatiemiddelen een duidelijk omschreven eigenaar die zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden?
 
A.8.1.3Aanvaardbaar gebruik van activa
Is er een aanvaardbaar gebruiksbeleid voor elke klasse / type informatiemiddel?Worden gebruikers voorafgaand aan gebruik op de hoogte gesteld van dit beleid? 
 
A.8.1.4Innemen van middelen
Is er een proces om ervoor te zorgen dat al het personeel en derden de middelen van de organisatie teruggeven bij beëindiging van hun dienstverband, contract of overeenkomst?
 
A.8.2Informatie classificatie 
A.8.2.1Classificatie van informatie
Is er een beleid voor informatieclassificatie?Is er een proces waardoor alle informatie op de juiste manier kan worden geclassificeerd?
 
A.8.2.2Labelen van informatie
Zijn er procedures die bepalen hoe gerubriceerde informatie moet worden gelabeld en verwerkt?
 
A.8.2.3Behandeling van middelen
Is er een procedure hoe er omgegaan moet worden met de verschillende informatieclassificaties?Worden gebruikers van informatiemiddelen op de hoogte gebracht van deze procedure? 
 
A.8.3Omgaan met opslagmedia 
A.8.3.1Beheer van verwijderbare media
Is er een beleid voor de omgang met verwijderbare media? Is er een proces dat beschrijft hoe verwijderbare media moet worden beheerd? Worden het beleid en de processen met betrekking tot verwijderbare media gecommuniceerd aan het personeel?
 
A.8.3.2Verwijdering van media
Is er een formele procedure die bepaalt hoe verwijderbare media moet worden afgevoerd/vernietigd?
 
A.8.3.3Vervoer van fysieke media
Is er een gedocumenteerd beleid en proces waarin wordt beschreven hoe fysieke media moeten worden vervoerd?Zijn media tijdens het transport beschermd tegen onbevoegde toegang, misbruik of aanpassing?